Hem / Utbildning & Fakta / Utbildning / Vaccinera klubben

Vaccinera klubben

Vaccinera klubben mot doping är ett upplägg för idrottsföreningar att göra en egen plan för antidoping, både förebyggande och akut. Kunskap förebygger doping. Alla medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna. Därför bör du se till att din förening informerar dig och övriga idrottsutövare om vad som gäller.

Med hjälp av ”Vaccinera klubben mot doping” kan föreningen se till att ledare och idrottsutövare får grundläggande kunskaper om dopingreglerna. På så sätt undviks dopingfall eller andra brott mot dopingreglerna orsakade av okunskap.

Fundera över hur det ser ut i din förening. Förstår aktiva och ledare:
- vad dopingreglerna innebär?
- det egna ansvaret att ta reda på om ett läkemedel är dopingklassat?
- riskerna med kosttillskott?
- rättigheter och skyldigheter vid dopingkontroll?
Om inte, är det hög tid att vaccinera er klubb mot doping!

Så här går det till.Gå in på vaccineraklubben.se.Samla föreningens styrelse eller en arbetsgrupp utsedd av styrelsen och följ handledningen. Vaccinationen genomförs i fyra steg och tar bara några timmar.

Steg 1 – Gör ett kunskapstest med tio frågor.
Steg 2 – Diskutera dopingfrågor med hjälp av en handledning och analysera nuläget.
Steg 3 – Upprätta en förebyggande handlingsplan och en akut beredskapsplan.
Steg 4 – Anmäl vaccinationen och informera klubbens medlemmar om antidopingplanen.

När ni är klara har ni:
- en handlingsplan med förebyggande åtgärder.
- en beredskap för att kunna möta akuta situationer som dopingfall eller misstankar om doping.
- viktig kunskap som förebygger doping.
- metoder att förmedla kunskap inom klubben.

Vaccinationen är en god investering som stärker föreningens trovärdighet mot kommun, media och sponsorer och som kan användas vid marknadsföring och rekrytering av ledare och medlemmar. Att föreningen är vaccinerad är också en förutsättning för att få beställa dopingkontroller och gratis informationsmaterial. Vaccinationen gäller i tre år. Om ni vill få hjälp av en processledare genom själva vaccinationen, så kan säkert SISU-distriktet hjälpa till.

Informationsfolder om Vaccinera klubben 

Presentation om Vaccinera klubben - Vad, varför, hur? (pdf)

Ladda hem material till klubben