S0. Icke godkända substanser

Sidan uppdaterades:
ALLTID FÖRBJUDNA (VID TÄVLING OCH UTANFÖR TÄVLING)
Alla substanser inom denna klass är Specificerade substanser.

 

Denna dopingklass innehåller farmakologiska substanser som inte behandlas i någon av de efterföljande klasserna i Dopinglistan och som saknar gällande godkännande av nationell myndighet för humanterapeutiskt bruk (t.ex. läkemedel under preklinisk eller klinisk utveckling eller som utgått, designerdroger och substanser som endast är godkända för veterinärt bruk) är alltid förbjudna.

Denna klass omfattar många olika substanser, inkluderande men inte begränsat till BPC-157, 2,4-dinitrofenol (DNP) och troponinaktiverare (t.ex. Reldesemtiv och Tirasemtiv).