S4. Hormon- och metaboliska modulatorer

Sidan uppdaterades:

Vissa av dessa substanser kan finnas i läkemedel som används för behandling av t.ex. bröstcancer, diabetes, infertilitet (kvinnlig), polycystiskt ovariesyndrom.

 

ALLTID FÖRBJUDNA (INOM TÄVLING OCH UTANFÖR TÄVLING)
Substanser inom klasserna S4.1 och S4.2 är Specificerade substanser.
Substanser inom klasserna S4.3 och S4.4 är Icke specificerade substanser.

 

Följande hormoner och metaboliska modulatorer är förbjudna.

S4.1 AROMATASHÄMMARE

Inkluderande, men inte begränsat till:

 • 2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol)
 • 2-Androstenon (5α-androst-2-en-17-on)
 • 3-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol)
 • 3-Androstenon (5α-androst-3-en-17-on)
 • 4-Androsten-3,6,17-trion (6-oxo)
 • Aminoglutetimid
 • Anastrozol
 • Androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion)
 • Androsta-3,5-dien-7,17-dion (arimistane)
 • Exemestan
 • Formestan
 • Letrozol
 • Testolakton

S4.2.  ANTIÖSTROGENA SUBSTANSER [ANTIÖSTROGENER OCH SELEKTIVA 
ÖSTROGENRECEPTORMODULATORER (SERMS)] 

Inkluderande, men inte begränsat till:

 • Bazedoxifen
 • Cyklofenil
 • Fulvestrant
 • Klomifen
 • Ospemifen
 • Raloxifen
 • Tamoxifen
 • Toremifen

S4.3. SUBSTANSER SOM FÖRHINDRAR AKTIVINRECEPTOR-IIB-AKTIVERING

Inkluderande, men inte begränsat till:

 • Aktivin A-neutraliserande antikroppar
 • Aktivinreceptor IIB-konkurrenter såsom: - Decoy aktivinreceptorer (t.ex. ACE-031)
 • Anti-aktivinreceptorIIB-antikroppar (t.ex. bimagrumab)
 • Myostatinhämmare, såsom:
  • Substanser som reducerar eller förhindrar myostatinuttryck
  • Myostatinbindande proteiner (t.ex. follistatin, myostatinpropeptid)
  • Myostatin- eller prekursorneutraliserande antikroppar (t.ex. apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)

S4.4. METABOLISKA MODULATORER

S4.4.1 Aktiverare av AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK), t.ex. AICAR, Peroxisom proliferatoraktiverad-δ-receptoragonister (PPARδ), t.ex. 2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4- (trifluorometyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoxy) ättiksyra (GW1516, GW501516) och Rev-erbα agonister, t.ex. SR9009, SR9011.

S4.4.2 Insuliner och insulinliknande substanser

S4.4.3 Meldonium

S4.4.4 Trimetazidin