Kosttillskott

Sidan uppdaterades:

Antidoping Sverige avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Ett antal svenska idrottsutövare har de senaste tio åren lämnat positiva dopingprov som är kopplade till bruk av kosttillskott. 

Många kosttillskott på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser. Enligt idrottens dopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt. Den som befinns vara dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak. 

Enligt svensk lag är tillverkare och distributörer av kosttillskott ansvariga för att själva kontrollera att de följer alla tillämpliga lagar och regler. Denna egenkontroll tas inte alla gånger på så stort allvar och kan därför vara medvetet eller omedvetet bristfällig. Det finns ingen organiserad oberoende kontroll av kosttillskottsbranschens egenkontroll. Det finns dock enskilda kommuner som inom sin livsmedelskontroll gör sällsynta insatser. Kontrollen av tillverkning och produktinnehåll är därför oftast okänd vare sig det gäller kosttillskott som saluförs på internet, i butik eller på apotek. Det innebär att man aldrig kan vara helt säker på vad produkterna innehåller. Kosttillskott brukas därför alltid på egen risk.

All användning av kosttillskott och eventuellt intag av förbjudna substanser genom kosttillskott är utövarens ansvar. I Världsantidopingkoden står det att idrottsutövaren har ett "strikt ansvar". Det innebär att när en idrottare lämnat ett positivt dopingprov så ställs utövaren själv ansvarig för de dopingklassade substanser som hittats. Oavsett om dopingsubstanserna kommer från mediciner eller kosttillskott så riskerar utövare alltid att bestraffas.

Idrottsutövare som på medicinska grunder undantagsvis har behov av kosttillskott kan minska riskerna för doping genom att välja produkter enligt rekommendationer från sin läkare eller dietist. 

Artiklar och filmer om kosttillskott