S7. Narkotika

Sidan uppdaterades:

Vissa av dessa substanser kan finnas i läkemedel som används för behandling av t.ex. smärta, inklusive från muskuloskeletala skador.

 

FÖRBJUDNA INOM TÄVLING
Alla substanser inom denna klass är Specificerade substanser.
Missbrukssubstanser inom denna klass är: diamorfin (heroin)

 

Följande narkotika, inklusive alla optiska isomerer t.ex. d- och l- när det är relevant, är förbjudna.

 • Buprenorfin
 • Dextromoramid
 • Diamorfin (heroin)
 • Fentanyl och dess derivat
 • Hydromorfon
 • Metadon
 • Morfin
 • Nikomorfin
 • Oxikodon
 • Oximorfon
 • Pentazocin
 • Petidin
 • Tramadol