Idrottens antidopingombud

Sidan uppdaterades:

Idrottens antidopingombud är en resurs i form av en opartisk person som idrottare världen över kan kontakta för att få vägledning och hjälp i ett antidopingrelaterat ärende. 

Pilotprojektet Idrottens antidopingombud är utvecklat av Athlete's Council tillsammans med WADA och startade under hösten 2023. Syftet är att säkerställa att idrottarens rättigheter och intressen tillvaratas.

Resursen är kostnadsfri, opartisk och konfidentiell i enlighet både med uppdragsbeskrivningen av projektet samt med det Internationella Ombudsförbundets Standarder för praxis

Du som idrottare kan få hjälp i exempelvis dessa situationer:

  • Du har precis blivit informerad om en misstänkt dopingförseelse och du förstår inte dina rättigheter. 
  • Du behöver hjälp med en juridisk process och vet inte var du ska vända dig.
  • Du har funderingar på om dina rättigheter har tillvaratagits i ett specifikt antidopingrelaterat ärende/fråga. 

Idrottens antidopingombud är inte involverad i och kan inte hjälpa till med följande:

  • Anmäla ett otillbörligt uppträdande, inklusive en misstänkt dopingförseelse eller någon annan handling som äventyrar antidopingarbetet. För att anmäla misstänkt dopingförseelse gå till dopingtips.se alternativt WADA:s visselblåsartjänst Speak Up
  • Anmäla misstankar om tjänstefel som begåtts av en representant från WADA som överträtt WADA:s Code of Ethics. 

Antidopingombudet kommer inte att delta i rättsliga processer, representera en part eller ge bindande juridiska råd. 

Läs mer och kontakta Idrottens antidopingombud