Kortisonbehandling

Sidan uppdaterades:

Kortison är ett vanligt läkemedel som används för sin hämmande effekt på inflammation och överaktivt immunförsvar.  Flera situationer kan göra att en idrottsutövare behöver använda kortison, exempelvis allergi, inflammatorisk tarmsjukdom eller trauma mot ett knä eller en axel.

Det finns särskilda omständigheter för kortisonbehandling som är bra att ha koll på, både som idrottsutövare och som medicinsk stödpersonal.

Kortison är förbjudet inom tävling när det används: 

  • oralt (över munslemhinnan och via munnen i form av tabletter eller lösning) 
  • rektalt (via ändtarmen) 
  • injektion (alla typer av injektioner t.ex. i muskeln eller i en led)

Tidsperioden ”Inom tävling” definieras som tidsperioden från klockan 23.59 dagen före anmäld tävling till och med slutet på tävlingen och eventuell anknuten provtagning, om inte en annan definition i förväg godkänts av WADA för en given idrott.

Utsöndringsperiod

Kortison är alltså tillåtet att använda utanför tävling, men det finns några saker att vara uppmärksam på. Beroende på hur kortisonet har kommit in i kroppen och vilken typ av kortison som använts tar det olika lång tid för substansen att lämna kroppen. Detta innebär att även om kortison använts utanför tävling kan det finnas en risk att ett dopingprov taget inom tävling innehåller kortison eller dess spårämnen.

WADA har därför tagit fram utsöndringsperioder, dvs. tiden man räknar med att det tar för substansen att försvinna ut ur kroppen, för olika typer av kortison och administrationssätt.

 

Denna tabell kan användas för att ta reda på om det finns risk att kortison kan detekteras i ett dopingprov taget inom tävling. Om analysen ger ett positivt resultat för kortison kommer Antidoping Sverige kontakta dig och be dig inkomma med bevis som styrker diagnos och behandlingstillfälle.

Det retroaktiva kriteriet för att ansöka om medicinsk dispens för bruk av kortison utanför tävlingsperiod är:

4.1(e): Erhållit positivt analysresultat efter bruk av substans utom tävling, av medicinsk anledning, som endast är förbjuden inom tävling.

Detta flödesschema beskriver olika scenarion för kortisonbehandling och ansökan om medicinsk dispens i samband med det:

Vid osäkerhet om hur ni ska gå tillväga kontakta oss på dispens@antidoping.se.

Tävlar du som Nationell idrottsutövare och behöver ansöka om medicinsk dispens för kortisonbehandling fortsätt här:

Medicinsk dispens

Vi rekommenderar WADA:s samlade dokument med mer ingående information om kortison och vilken dokumentation som behöver skickas in med en ansökan om medicinsk dispens:

 Gluocorticoids and Therapeutic Use Exemptions

Kortison är tillåtet om det används på följande sätt och enligt tillverkarens rekommenderade doser och indikationer:

  • Inhalation (för astma)
  • På huden inkluderat perianalt (t.ex. för eksem och ytliga hemorrojder)
  • Lokalt bruk i ögon, öron och näsa (t.ex. för eksem och allergi)

Observera att cyklister som deltar i UCI-tävlingar har enligt deras internationella förbund särskilda regler för kortison. Kontakta det internationella cykelförbundet om du har frågor.