Dopinglistan 2024

Publicerad av: Josefine Wennerhult -
WADA:s dopinglista innehåller de substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. 
Listan uppdateras årligen den 1 januari. Mer information om dess innehåll och uppbyggnad finns längre ner på sidan.

Alltid förbjudna

Förbjudna inom tävling

Förbjudna inom vissa idrotter

Mer information

Dopinglistan utgör en obligatorisk internationell standard under Världsantidopingkoden.  

Det finns tre kriterier, varav två ska uppfyllas för att en metod eller substans ska föras upp på WADA:s dopinglista. 

Dessa kriterier är följande:

  • Potentiellt prestationshöjande.
  • Utgör potentiell hälsorisk för idrottsutövaren.
  • Strider mot "spirit of sports"/idrottens anda.

Därutöver finns metoder och substanser som kan användas för att maskera annat bruk av doping vilka också kan föras in på dopinglistan. 

Dopinglistan 2024 som pdf

Här nedan finns dopinglistan, sammanfattning av modifieringar och vilka substanser som finns i WADA:s bevakningsprogram, samlat i pdf-format.

Om den svenska versionen inte överensstämmer med WADA:s engelska version så gäller den senare. 

Dopinglistan 2024 (SWE)

Sammanfattning av modifieringar (SWE)

WADA:s bevakningsprogram (SWE)

Dopinglistan 2024 - WADA:s version (ENG)

Sammanfattning av modifieringar - WADA:s version (ENG)

WADA:s bevakningsprogram - WADA:s version (ENG) 

 

OBSERVERA att från och med 1 januari 2024 är tramadol dopingklassat. Läs mer om det här. 


Definitioner av begrepp

Förbjudet inom tävling

Med förbehåll för att en annan period har godkänts av WADA för en viss idrott omfattar tävlingsperioden den tidsperiod som börjar före midnatt (kl. 23.59) dagen före en tävling, som idrottsutövaren är anmäld att delta i, till slutet av tävlingen och provtagningsproceduren med anknytning till tävlingen.

Alltid förbjudet

Detta innebär att substansen eller metoden är förbjuden både inom tävling och utanför tävling enligt definitionen i Koden.

Specificerade och icke specificerade 

I enlighet med artikel 4.2.2 i Världsantidopingkoden, ”ska - för tillämpningen av artikel 10 - alla förbjudna substanser anses vara specificerade substanser förutom de som anges som icke specificerade i Dopinglistan. Ingen förbjuden metod ska anses vara en specificerad metod om den inte specifikt identifieras som sådan i dopinglistan ”.

I enlighet med kommentaren till artikeln, ”ska de specificerade substanser och specificerade metoder som anges i artikel 4.2.2 inte på något sätt anses vara mindre viktiga eller mindre farliga än andra dopingsubstanser eller metoder. Snarare är det helt enkelt substanser och metoder som mer sannolikt har brukats av en Idrottsutövare för ett annat ändamål än att förbättra sin idrottsprestation.”

Missbrukssubstanser

Enligt artikel 4.2.3 i koden är missbrukssubstanser substanser som identifieras som sådana eftersom de ofta missbrukas i samhället och inte i idrottssammanhang. Följande substanser betecknas som missbrukssubstanser: Kokain, diamorfin(heroin), metylendioximetamfetamin (MDMA/”ecstasy”), tetrahydrocannabinol (THC).