Dopingförseelser

Sidan uppdaterades:

Det finns elva dopingförseelser enligt Idrottens antidopingreglemente. Ni ser dem kortfattat här.

2.1: Förekomst av förbjuden substans.

2.2: Bruk eller försök till bruk av förbjuden substans eller förbjuden metod.

2.3: Vägran eller underlåtenhet att lämna dopingprov.

2.4: Idrottsutövares underlåtenhet att iaktta regler om vistelserapportering.

2.5: Försvårande av dopingkontrollprocessen.

2.6: Innehav av förbjuden substans eller förbjuden metod.

2.7: Olovliga befattning med Förbjudna substanser eller metoder.

2.8: Idrottsutövares eller annan Persons Tillhandahållande eller Försök till Tillhandahållande av Förbjuden substans eller Förbjuden metod

2.9: Idrottsutövares eller annan Persons medhjälp eller Försök till medhjälp

2.10: Idrottsutövare eller annan Persons Förbjudna samarbete

2.11: Idrottsutövares eller annan Persons handlande för att avskräcka från, eller använda repressalier vid, rapportering till myndighet.

I Idrottens antidopingreglemente kan ni läsa om de elva förseelserna i detalj.