Vaccinera klubben mot doping

Sidan uppdaterades:

Kunskap förebygger doping. Vaccinera klubben mot doping är ett upplägg för idrottsföreningar att göra en egen plan för antidopingarbetet, både förebyggande och akut. 

Alla medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna. Därför bör du se till att din förening informerar dig och övriga idrottsutövare om vad som gäller. Med hjälp av ”Vaccinera klubben mot doping” kan föreningen se till att ledare och idrottsutövare får grundläggande kunskaper om dopingreglerna. På så sätt undviks dopingfall eller andra brott mot dopingreglerna orsakade av okunskap.

Fundera över hur det ser ut i din förening.
Förstår aktiva och ledare:

  • vad dopingreglerna innebär?
  • det egna ansvaret att ta reda på om ett läkemedel är dopingklassat?
  • riskerna med kosttillskott?
  • rättigheter och skyldigheter vid dopingkontroll?

Om inte, är det hög tid att vaccinera er klubb mot doping!

Vaccinationen genomförs i fyra steg av till exempel en förenings styrelse och tar bara några timmar.

När ni är klara har ni:

  • en handlingsplan med förebyggande åtgärder;
  • en beredskap för att kunna möta akuta situationer som dopingfall eller misstankar om doping;
  • viktig kunskap som förebygger doping;
  • metoder att förmedla kunskap inom klubben.

Vaccinationen är en god investering som stärker föreningens trovärdighet mot kommun, media och sponsorer och som kan användas vid marknadsföring och rekrytering av ledare och medlemmar. Att föreningen är vaccinerad är också en förutsättning för att få beställa dopingkontroller och gratis informationsmaterial. Vaccinationen gäller i tre år. Om ni vill få hjälp av en processledare genom själva vaccinationen, så kan ni fråga ifall ert SISU-distrikt kan hjälpa till.

Gå till Vaccinera klubben