Vistelserapportering för lag

Sidan uppdaterades:

Antidoping Sverige har infört vistelserapportering för föreningar med elitlag i aktuella serier. Det är föreningen som bär ansvar för att vistelserapportera när och var laget tränar eller har andra regelbundna samlingar. Detta gäller också för IdrottsAB.

Föreningar som berörs av kravet på vistelserapportering informeras av Antidoping Sverige. Rapporteringen sker i ett webbaserat rapporteringssystem, som kallas för LARS (Lagens Administrativa Rapporteringssystem). De inrapporterade uppgifterna är avgörande för planering och genomförande av oanmälda dopingkontroller.

En förening som upprepat missköter sin vistelserapportering eller inte befinner sig på angiven tid och/eller plats kommer bli utredd av Antidoping Sverige. Föreningen kan dömas till tillrättavisning eller böter.

Information till föreningar som vistelserapporterar

Föreningar som berörs av kravet på vistelserapportering kommer att informeras av oss. Kravet på att lämna vistelserapport kvarstår tills dess att vi skriftligen meddelar att föreningen/laget inte längre omfattas av kravet. 

Informationsfolder om vistelserapportering för idrottsförening och IdrottsAB(PDF)

Anvisningar för vistelserapportering för lag (PDF)

Här loggar du in i LARS


Väl inloggad i LARS finns informationsfoldrar samt en teknisk manual.

Föreningar som upplever problem med inloggning, tekniska bekymmer eller allmänna frågor kring LARS kan kontakta oss via 08-586 260 20 eller info@antidoping.se.