Informationsutbyte och ökat samarbete med International Testing Agency (ITA)

Antidoping Sverige har signerat ett samarbetsavtal med ITA i syfte att underlätta underrättelsearbetet och effektivisera planering av dopingkontroller.

Publicerad: 2022-04-26
ITA är en internationell och oberoende dopingkontrollorganisation. Deras uppdrag är att stötta upp antidopingarbetet globalt, genom samarbeten med olika antidopingorganisationer. 

Antidoping Sveriges nya samarbete med ITA fokuserar på att harmonisera dopingkontrollinsatser för att säkerställa en effektiv fördelning av resurser och underrättelsearbete i såväl Sverige som utomlands. Samarbetet stödjer också informationsutbytet mellan Antidoping Sverige och ITA, vilket kommer gynna både potentiella utredningar och dopingkontroller via underrättelsearbete. 

− Avtalet med ITA kommer att ytterligare stärka antidopingarbetet i Sverige. Det kommer gynna såväl svenska idrottare som vår organisation i vårt uppdrag för en dopingfri idrott, säger Antidoping Sveriges VD Christine Helle.

− ... Vi är övertygade om att vi tillsammans med våra kollegor på Antidoping Sverige kan säkerställa en mer stabil och koordinerad insats, som är till fördel för de svenska idrottarna. Efter Antidoping Sveriges nybildande, ser vi fram emot ett nära samarbete för den svenska idrottens bästa, säger ITA:s Generaldirektör Benjamin Cohen. 

Läs ITA:s pressmeddelande från den 26 april 2022 i sin fulla version på deras hemsida