Paragraf Lila

Dopinglistan 2023 är publicerad

WADA:s dopinglista som börjar gälla från 1 januari 2023 är godkänd och finns nu publicerad. Substansen tramadol blir förbjuden, men först 2024.

Publicerad: 2022-09-30

I samband med att Dopinglistan 2023 nu publiceras presenteras också en sammanställning över vilka ändringar som gjorts "Summary of Major Modifications and Explanatory Notes". 

Även 2023 års "Monitoring Program", det vill säga bevakningsprogrammet över substanser och metoder som idag inte är dopingklassade, men som WADA bevakar för att kunna upptäcka eventuellt missbruk inom idrotten, finns att läsa.  Som vanligt kommer det göras svenska översättningar, som publiceras strax före årsskiftet.

Större ändring gällande tramadol, men först 2024

En viktig nyhet är att narkotikaklassade Tramadol blir förbjuden vid tävling från och med 1 januari 2024

- Tramadol är en svagare opioid och kan användas vid olika smärttillstånd. Den har funnits med i WADA:s bevakningsprogram tidigare och studier har visat att den används mycket inom idrottsvärlden. Förutom att ha en beroendepotential är den också potentiellt prestationshöjande, säger Linda Singdén farmaceut på Antidoping Sverige.

Eftersom substansen tramadol kommer upp på dopinglistan först 2024 ger denna förvarning idrottare, stödpersonal och läkare tid att hinna uppfatta ändringen och risken för dopingfall på grund av okunskap minskar. 

Informationsinsatser kommer att göras under 2023 och dessa dokument kommer snart finnas tillgängliga på engelska: 

  • Faktablad om tramadol för idrottsutövare och stödpersonal (tillgängligt i november)
  • Faktablad om tramadol för medicinsk personal (tillgängligt i november)
  • Guide för dopinglistan 2023 för idrottsutövare och stödpersonal (tillgängligt i januari 2023)
Årlig revidering av dopinglistan

WADA gör en årlig revidering och uppdatering av dopinglistan, som publiceras minst tre månader innan den träder i kraft den 1 januari varje år. Revideringen består av en omfattande konsultationsprocess där WADA:s List Expert Advisory Group samlar information om de senaste vetenskapliga och medicinska undersökningarna, olika trender och underrättelseinformation från relevanta branscher innan ett utkast tas fram som cirkuleras till berörda parter. Därefter går dokumentet vidare till WADA:s Health Medical and Research Committee, som ger sina rekommendationer för WADA:s Executive Committee, som slutligen godkänner dopinglistan innan den 1 oktober varje år.

För att en substans eller metod ska inkluderas i dopinglistan finns olika kriterier, där minst två av tre av följande ska infrias: 

  • Att den är eller potentiellt är prestationshöjande
  • Att den är eller potentiellt kan vara en hälsofara för idrottsutövare
  • Att den strider mot idrottens anda ("spirit of sports")

Källa: WADA