Grundkurs i antidoping 17 november

Vi har bokat datum och öppnat upp anmälan till höstens grundkurs som riktar sig till anställda med administrativt ansvar för antidoping.

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:
Denna kurs har redan varit.
Kursen ger baskunskap om antidoping och vetskap om vilka regler som är viktiga att känna till. Alla, såväl ledare som idrottsaktiva är skyldiga att ha vissa grundkunskaper om dopingreglerna. Exempelvis hur det fungerar det med dopinglistan, dopingkontroller, vistelserapportering och om risken för doping vid användande av läkemedel, kosttillskott och missbrukssubstanser. 

 
Kursen riktar sig till anställda med ansvar för antidoping men även till förbundstränare, förbundsledare samt förtroendevalda inom SF, SDF. Den riktar sig också till RF/SISU-distrikts anställda. Nya i funktionen som SF:s antidopingansvarige och RF-SISU distrikts sakkunnige i antidoping ska ha genomgått denna kurs.
Alla ovan uppräknade har ett långtgående ansvar att sprida kunskap om dopingregler och förebygga doping. Att delta på kursen ger en bra grund för fortsatt antidopingarbete inom det egna förbundets verksamhet. 
 
I år när kursen genomförs digitalt via Teams så öppnar vi även upp för ledare och tränare från elitidrottsföreningar och för lärare på Riksidrottsgymnasier att anmäla sig.

Läs mer om innehållet