Registrering Wadasymposiet 22 Toppbild

Antidopingvärlden möttes i Lausanne

WADA:s symposium ägde rum i helgen 11-12 juni. Antidoping Sverige var på plats och delaktiga i programpunkter om oberoende antidopingorganisationer och dopingtester under covid-19.

Publicerad: 2022-06-13
WADA:s återkommande symposium i Lausanne i Schweiz hölls för 16:e gången, efter att ha skjutits upp både 2020 och 2021 på grund av Covid-19 pandemin. Över 600 deltagare från antidopingorganisationer runt om i världen möttes i SwissTech Convention Center och ytterligare 200 deltog digitalt. Årets tema var "Raising the game" med fokus på ökat inflytande för idrottare. 

I två dagar hölls 24 sessioner, både valbara parallella och i plenum. Under lördagens program höll Antidoping Sveriges VD Christine Helle en uppskattad föreläsning om hur Sverige arbetet fram en, från idrotten, oberoende nationell antidopingorganisation. 

Även Jenny Schulze, dopingkontrollansvarig på Antidoping Sverige, bidrog genom sitt deltagande i en intressant paneldiskussion som berörde de utmaningar som kontrollverksamheten ställdes inför under Covid-19 pandemin. Jenny Schulze sitter med i WADA:s Strategic Testing Expert Advisory Group och var med och tog fram internationella riktlinjer och policydokument för testning under pandemin.

Totalt deltog nio personer från kansliet, som representerade alla delar av verksamheten. Nästa symposium planeras att hållas 2024.  

Bilder: WADA