Toppbild Nordiska Baltiska Samarbetet
Foto: Antidoping Norge

Nordiska och baltiska NADO stärker samarbetet

De nordiska och baltiska nationella antidopingorganisationerna (NADO) sammanträdde i Oslo i denna vecka och på plats var även WADA:s ordförande Witold Bańka. 

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

Länderna i Norden har länge haft ett betydande och fruktbart samarbete inom antidopingområdet och på motsvarande sätt har det varit i de baltiska länderna. Eftersom synergierna mellan de båda regionerna är många finns ambitioner att främja ett gemensamt och stärkt samarbete. 

– På många sätt har vi gemensamma intressen, och vi ser ofta liknande angreppssätt och uttrycker liknande budskap i internationella antidopingfrågor. Vi ser ett mervärde i att utbyta erfarenheter och kompetens, säger Anders Solheim, vd för Antidoping Norge, som var det NADO som stod värd för mötet. 

Det nordiska antidopingsamarbetet sträcker sig ända tillbaka till 1980-talet och den nordiska antidopingkonventionen etablerades 1987. På 90-talet samarbetade länderna i de två regionerna på en rad områden, bland annat antidoping.

Till mötesdagarna bjöds även WADA:s ordförande Witold Bańka in. Syftet var att få möjlighet att träffa många antidopingorganisationer samtidigt, samt att diskutera utmaningar och ytterligare stärka samarbetet och antidopingarbetet internationellt till förmån för idrottsutövarna. 

Mötesdeltagare från de nordiska och baltiska länderna

Bakre raden från vänster: Jenny Schulze (Sverige), Martin Holmlund Lauesen (Norge), Jessica Wissman (Sverige), Erika Petrutytė (Litauen), Kornelija Tiesnesytė (Litauen), Alekss Ūpis (Lettland), Marjorit Elorinne (Finland), Tom May (WADA), Petteri Lindblom (Finland), Anders V. Tinning (Danmark), Mārtiņš Dimants (Lettland).

Främre raden från vänster: Teemu Japisson (Finland), Christine Helle (Sverige), Anders Solheim (Norge), Kim Højgaard Ravn (Danmark), Marit Jukk (Estland), Rūta Banytė (Litauen).

Foto: Antidoping Norge

English original version:

The Nordic and Baltic National Anti-Doping Organizations have met to discuss ways to revive their collaboration.

For years, the NADOs in the Nodic countries have fostered a fruitful and mutually beneficial cooperation in the field of antidoping, parallelled by the Baltic NADOs partnership. Recognizing the synergies between the two regions, there is a collective commitment to strengthening the two regions through collective efforts.

Anti-Doping Norway hosted a Baltic-Nordic antidoping meeting in Oslo meeting on this backdrop this week.

– In many ways, we have common interests, and we often see similar approaches and express similar messages on international anti-doping issues. We see added value in exchanging experiences and competence, said Anders Solheim, CEO of Anti-Doping Norway.

The Nordic Cooperation in the field of antidoping reaches all the way back to the 1980’es and the Nordic Anti-Doping Convention was established in 1987 – in the 1990’es the countries of the two regions collaborated on a number of areas, including anti-doping.

– Many of our athletes travels and competes across these countries, and it is therefore important that we can cooperate and among others can coordinate our testing. This has been a strength in the Nordic cooperation, and we hope to establish the same type of cooperation with the Baltic Region, said Solheim.

As part of this meeting, WADA President, Mr. Witold Banka is also visiting Oslo.

– I see that both we and WADA are interested in strengthening the work of the NADOs. so that we can improve ourselves together. That is also the reason why we wanted President Banka to visit Oslo, so that he could meet several NADOs at the same time, to discuss the challenges we experience and at the same strive to strengthen the cooperation of the benefit of the international antidoping work and the clean athletes, said Solheim.

In connection with President Witold Banka’s visit to Norway, he has also taken the opportunity to discuss antidoping issues with the Minister for Culture and representatives of the Norwegian Sports Confederation and Olympic and Paralympic Committee (Norges idrettsforbund).