Tramadol

Tramadol blir förbjudet 2024

Substansen Tramadol, som redan är förbjuden inom cykelsporten, kommer förbjudas vid tävling från och med 1 januari 2024, då studier visat att den har en potentiell prestationshöjande effekt.

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

Tramadol har sedan 2012 stått på WADA:s bevakningslista över substanser och metoder som idag inte är dopingklassade, men som WADA bevakar för att kunna upptäcka eventuellt missbruk inom idrotten.  

Nästa år kommer dock tramadol att finnas med på dopinglistan. Bruk av tramadol har internationellt funnits mer frekvent inom idrotter som cykling, rugby och fotboll. Substansen klassas som narkotika i många länder och forskning som WADA finansierat har bekräftat att tramadol kan öka prestationen för idrottare. Därför tas den också upp på dopinglistan, då alla kriterier för att en substans eller metod ska tas upp på dopinglista är infriade. 

Vill du läsa mer om grunderna till beslutet finns nedan sammanfattningar av två artiklar där den prestationshöjande effekten har studerats. 

Tramadol and sport: Effects on physical and sustained attention performance during cycling exercise | World Anti Doping Agency (wada-ama.org)

Is tramadol a Performance Enhancing Drug? | World Anti Doping Agency (wada-ama.org)

Kriterier för dopinglistan

Det finns tre kriterier, varav två ska uppfyllas för att en metod eller substans ska föras upp på WADA:s dopinglista. 

  • Potentiellt prestationshöjande.
  • Potentiell hälsorisk för idrottsutövaren.
  • Strider mot "spirit of sports"/idrottens anda.

Därutöver finns metoder eller substanser som kan maskera annat bruk av doping vilka också kan föras in på dopinglistan. 

Dopinglistan uppdateras årligen av WADA och träder i kraft 1 januari varje år.