Toppbild Dopinglista 2023 Epi

Nya dopinglistan 2023 översatt till svenska

Dopinglistan 2023 börjar gälla från 1 januari. Det blir ett förbud inom tävling för betablockerare inom Bangolf och i vissa subklasser under Sportdykning ett totalförbud. Cannabis blir, efter utvärdering, kvar på dopinglistan.

Publicerad: 2022-12-15

Utöver översättningen av dopinglistan har även Bevakningslistan, som är en lista över substanser som idag inte finns med på dopinglistan men som övervakas av WADA, översatts.

Uppdaterade regler för Betablockerare och Cannabis kvar på dopinglistan

Två idrotter har fått uppdaterade regler kring användning av läkemedelsklassen betablockerare. Efter begäran från det Internationella bangolfförbundet har bangolf inkluderats till idrotter där betablockerare är förbjudna inom tävling. Betablockerare blir även förbjudna utanför tävling för alla subklasser inom fridykning, harpunskytte och undervattenskytte och från och med 1 januari 2023 finns nu alltså ett totalförbud.

På uppmaning av ett mindre antal nationella antidopingorganisationer och ett Internationellt specialidrottsförbund har en utvärdering om cannabis vara eller icke vara på dopinglistan utförts av WADAs expertgrupp för dopinglistan. Slutsatsen är att det fortsatt finns medicinska bevis som styrker att användning av cannabis är en hälsorisk, särskilt bland unga, att en neuropsykologisk prestationshöjande effekt inte kan uteslutas och att det fortsatt strider mot ”Spirit of Sport”/idrottens anda.

Tramadol förbjudet först 2024

Substansen Tramadol, som redan är förbjuden inom cykelsporten, kommer förbjudas vid tävling från och med 1 januari 2024, då studier visat att den har en potentiell prestationshöjande effekt.

Dopinglistan 2023 på svenska och engelska.

Bevakningsprogram 2023 på svenska

WADA:s sammanfattning av förändringar i Dopinglistan 2023.