Internationell konferens om medicinska dispenser (TUE) i Seoul

"Balancing medical care with fair play" var temat på WADA:s konferens om medicinska dispenser (TUE) som nyligen hölls i Seoul, Sydkorea. 220 experter samlades under tre dagar och Antidoping Sverige representerades av Linda Singdén, ansvarig för medicinska dispenser, samt Lars Larsson och Jan Lexell, medlemmar i dispenskommittén. 

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

- Temat för konferensen speglar kärnan i arbetet med medicinska dispenser; att med hjälp av vårt regelverk Världsantidopingkoden, med tillhörande standarder och riktlinjer, se till att upprätthålla ett rättvist system för medicinska dispenser. Idrottsutövare som behöver använda dopingklassade läkemedel ska få rätt stöd och vägledning i sin ansökan, berättar Linda Singdén. 

Exempel på vad som presenterades var statistik från olika länder kring hur förbudet av lokala injektioner av glukokortikoider sedan 2022 har påverkat användningen av lokala injektioner bland idrottsutövare och hur mängden positiva analysresultat påverkats. I de länder som presenterade hade det generellt skett en ökning av ansökningar.

Det presenterades även ett antal medicinska fall där man gick in mer på djupet hur man bedömt dispensansökningar. En övning som framförallt var nyttig för dispenskommittémedlemmarna för att se hur andra bedömer samt se om det skiljer sig åt i bedömningar i liknande fall. 

WADA President praises Therapeutic Use Exemption physicians at Symposium in South Korea | World Anti Doping Agency (wada-ama.org)