Astma- och kortisonbehandling

Sidan uppdaterades:

Viss typ av behandling får vi särskilt många frågor om. Här nedan tydliggörs vad som gäller för astma- och kortisonbehandling.  

Astma 

Tillåtet 

Följande beta-2-stimulerare eller luftrörsvidgande inhalationspreparat är tillåtna upp till ett visst gränsvärde:

Salbutamol
Max 1600 mikrogram under 24 timmar i uppdelade doser ej överstigande 600 mikrogram under 8 timmar påbörjad från vilken dos som helst.


Exempel på läkemedel som innehåller salbutamol är AiromirBuventolCombivent och Ventoline

Formoterol 
Max 54 mikrogram under 24 timmar. 
Exempel på läkemedel som innehåller formoterol är Oxis, SymbicortInnovair och Bufomix. 

Salmeterol  
Max 200 mikrogram under 24 timmar. 
Exempel på läkemedel som innehåller salmeterol är Seretide och Serevent. 

Vilanterol
Max 25 mikrogram vilanterol under 24 timmar.   
Exempel på läkemedel som innehåller vilanterol är Anoro Ellipta, Relvar Ellipta och Trelegy Ellipta. 

Inhalerad kortison (till exempel PulmicortGiona och Flutide) är inte dopingklassatLäs mer om kortison nedan. 

Vid användning tillsammans med diuretika eller annan maskerande substans, är dock alla beta-2-stimulerare helt förbjudna, såväl i samband med tävling som utanför tävling. 

Förbjudet 

Övriga beta-2-stimulerare i inhalationsform (till exempel Bricanyl) liksom alla beta-2-stimulerare i andra beredningsformer är förbjudna. Detta inkluderar även inhalation av beta-2-stimulerare med hjälp av nebulisator. Användning av nebulisator har visat kunna ge ökad mängd tillfört läkemedel till lungorna och kan därför resultera i en överdosering gentemot de gränsvärden WADA har godkänt. Finns ett behov av att använda nebulisator kan man ansöka om medicinsk dispens.  

För alla beta-2-stimulerare är preparatet helt förbjudet tillsammans med diuretika eller annan maskerande substans, såväl i samband med tävling som utanför tävling. 

Här kan du ta reda på huruvida du måste söka medicinsk dispens i förhand eller om den kan sökas i efterhand.

Behöver du ansöka om medicinsk dispens för beta-2-stimulerare?
Säkerställ först om du behöver söka i förhand eller eventuellt i efterhand enligt ovan länk. För dig som behöver ansöka om medicinsk dispens för beta-2-stimulerare finns en checklista. Läs igenom checklistan och försäkra att ansökan är komplett ifylld innan du skickar in den. 

Kortison 

Förbjudet

Kortison (glukokortikoider) är förbjudet i samband med tävling när det administreras: 

- oralt (genom munnen i form av tabletter eller lösning) 

- rektalt (via ändtarmen) 

- alla typer av injicerande glukokortikoider

Se tabell med utsöndringsperioder för olika preparat längre ner. 

Här kan du ta reda på om du måste söka medicinsk dispens i förhand eller om den kan sökas i efterhand.

Tillåtet

Salvor, krämer och inhalerade kortisonpreparat är tillåtna både under träning och tävling. 

Utsöndringsperioder för glukokortikoider

Utsöndringsperioden startar från den tiden som sista administreringen av läkemedlet.