Astma- och kortisonbehandling

Sidan uppdaterades:

Viss typ av behandling får vi särskilt många frågor om. Här nedan tydliggörs vad som gäller för astma- och kortisonbehandling.  

Astma 

Tillåtet 

Luftrörsvidgande läkemedel som används vid astma fungerar genom att dom stimulerar beta-2 receptorer i luftrören som därmed öppnas upp och det blir lättare att andas. De kan därför kallas beta-2-stimulerare. Följande preparat är tillåtna upp till ett visst gränsvärde:

Salbutamol

Max 1600 mikrogram under 24 timmar i uppdelade doser ej överstigande 600 mikrogram under 8 timmar påbörjad från vilken dos som helst.

Exempel på läkemedel som innehåller salbutamol är AiromirBuventolCombivent och Ventoline

Formoterol 

Max 54 mikrogram under 24 timmar. 
Exempel på läkemedel som innehåller formoterol är Oxis, SymbicortInnovair och Bufomix. 

Salmeterol  

Max 200 mikrogram under 24 timmar. 
Exempel på läkemedel som innehåller salmeterol är Seretide och Serevent. 

Vilanterol

Max 25 mikrogram vilanterol under 24 timmar.   
Exempel på läkemedel som innehåller vilanterol är Anoro Ellipta, Relvar Ellipta och Trelegy Ellipta. 

Inhalerad kortison (till exempel PulmicortGiona och Flutide) är tillåtet inom tillverkarens rekommenderade doser och för terapeutiska indikationer. Läs mer om kortison nedan. 

Vid användning tillsammans med vätskedrivande läkemedel eller annan maskerande substans, är dock alla beta-2-stimulerare helt förbjudna, såväl inom tävling som utanför tävling. 

Förbjudet 
Terbutalin

Alltid förbjudet.

Exempel på läkemedel som innehåller terbutalin är Bricanyl.

Övriga beta-2-stimulerare i inhalationsform liksom alla beta-2-stimulerare i andra beredningsformer är förbjudna. Detta inkluderar även inhalation av beta-2-stimulerare med hjälp av nebulisator. Användning av nebulisator har visat kunna ge ökad mängd tillfört läkemedel till lungorna och kan därför resultera i en överdosering gentemot de gränsvärden WADA har godkänt. Finns ett behov av att använda nebulisator kan man ansöka om medicinsk dispens.  

För alla beta-2-stimulerare är preparaten helt förbjudna tillsammans med vätskedrivande läkemedel eller annan maskerande substans, såväl inom tävling som utanför tävling. 

Här kan du ta reda på huruvida du måste söka medicinsk dispens i förhand eller om den kan sökas i efterhand.

Behöver du ansöka om medicinsk dispens för beta-2-stimulerare?
Säkerställ först om du behöver söka i förhand eller eventuellt i efterhand enligt ovan länk. För dig som behöver ansöka om medicinsk dispens för beta-2-stimulerare finns en checklista. Läs igenom checklistan och försäkra att ansökan är komplett innan du skickar in den. 

Kortisonbehandling 

Förbjudet

Kortison (glukokortikoider) är förbjudet i samband med tävling när det administreras: 

- oralt (över munslemhinnan och genom munnen i form av tabletter eller lösning) 

- rektalt (via ändtarmen) 

- alla typer av injicerande glukokortikoider

Se tabell med utsöndringsperioder för olika preparat längre ner. 

Här kan du ta reda på om du måste söka medicinsk dispens i förhand eller om den kan sökas i efterhand.

Tillåtet

Salvor, krämer och inhalerade kortisonpreparat är tillåtna både under träning och tävling inom tillverkarens rekommenderade doser och för terapeutiska indikationer. 

Utsöndringsperioder för kortison

* Utsöndringsperioden är tiden man räknar med att det tar för substansen att försvinna ut ur kroppen. Det vill säga tiden från sista administreringen av läkemedlet till tidpunkten för starten av en Tävlingsperiod (t.ex. 23.59 dagen innan tävlingen som utövaren ska delta i, om inte en annan period i förväg godkänts av WADA för en given idrott).
Detta för att möjliggöra utsöndringen av glukokortikoiden till under rapporteringsvärdena. 
** Oral administrering inkluderar även t.ex. munhåla, buckal (på insidan av kinden), gingival (på tandköttet), sublingual (under tungan) administration.