Hem / Utbildning & Fakta / Regler och bestraffning

Regler och bestraffning


Vad är det för påföljder för dopingförseelser?

Vid en första förseelse sträcker sig straffskalan från tillrättavisning till livstids avstängning. Lägst tillrättavisning och högst två års avstängning kan utdelas när en idrottsutövare kan styrka att bruket av en enligt dopinglistan specificerad substans inte var avsedd att höja prestationen. Om bruket avsåg att höja prestationsförmågan kan 4 års avstängning bli påföljden.

Från ett till fyra års avstängning, beroende på graden av fel och försummelse, kan utdelas då analysen visar bruk av icke specificerade substanser som t ex anabola steroider, bloddoping eller då någon vägrar lämna prov eller smiter från provtagning. Blir man fälld för doping en andra gång blir påföljden avsevärt strängare och vid en tredje förseelse blir påföljden livstids avstängning.

Antidoping Sverige anmäler förseelser mot idrottens dopingregler till Dopingnämnden som är första dömande instans. Dopingnämndens beslut kan överklagas till sista instans inom svensk idrott som är Riksidrottsnämnden. I vissa fall kan beslut överklagas ytterligare ett steg till den internationella skiljedomstolen, Court of Arbitration for Sport (CAS).

Läs mer om dopingregler och bestraffning

Doping inom idrotten är inte detsamma som dopning enligt svensk lag. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge böter eller fängelse i upp till 6 år för grovt brott.

Visa svar

Vad får man för straff som medlem i en idrottsförening jämfört med icke medlem?

De personer som omfattas av bestämmelserna i Idrottens Antidopingreglemente är medlemmar eller licensinnehavare i förening ansluten till SF. Men även deltagare i evenemang och aktiviteter som organiserats eller godkänts av SF eller förening som är medlem i SF. Personer som har ackreditering, licens eller ett avstalsmässigt förhållande med SF samt personer som deltar i nationellt evenemang som organiserats och genomförts utan tillstånd av nationellt eller internationellt idrottsförbund.

Personer som tränar på privata gym omfattas alltså inte av idrottens dopingregler. Det finns dock en dopningslag i Sverige som förbjuder intag och befattande med Anabola Androgena Steroider, Testosteron och Tillväxthormon. Att hantera eller inta enligt svensk lag förbjudna preparat kan ge böter eller fängelse. Brott mot dopinglagen är en fråga att utreda för polis och åklagare.

Visa svar

Finns det specifika dopingregler för till exempel fotboll?

I Sverige finns inga specifika dopingregler för fotboll. RF:s dopingregler gäller inom alla idrotter. Det som kan skilja inom några idrotter gäller betablockerare vilket går att se i dopinglistan under rubriken "Substanser förbjudna inom vissa idrotter". Fotboll har inga egna regler under denna punkt.

Internationellt gäller FIFA:s regler som ska följa världsantidopingkoden (WADC). Förenklat kan man säga att under fotbollsspel i av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) sanktionerad match och under träning i Sverige eller utomlands med svenskt lag gäller svenska regler. Vid internationellt sanktionerad match gäller internationella fotbollförbundets regler. Reglerna är egentligen de samma enligt WADC men det kan förekomma vissa detaljskillnader i praxis.

Visa svar

Vilka dopingregler gäller när en svensk bosätter sig utomlands och idrottar där?

Om man till exempel ska åka utomlands för att studera och tänker idrotta där så gäller det landets nationella regler. Det är samma dopinglista och regler som vi följer i hela världen. The World Anti-Doping Code. Om det handlar om internationella tävlingar så gäller respektive internationella specialidrottsförbunds regler vilka också ska följa världsantidopingkoden. Men det kan skilja sig något åt i vissa detaljer när det gäller tillämpningen av reglerna.

Visa svar