Hem / Utbildning & Fakta / Dopinglistan

Dopinglistan


Vilka kosttillskott innehåller dopingklassade substanser?

Det är ingen som riktigt vet vad kosttillskotten på marknaden innehåller. Det förekommer att kosttillskott innehåller både dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det kan bero på slarv vid tillverkning eller paketering, eller vara orsakat av tillverkare som "medvetet kryddar" sina produkter.

Flera olika undersökningar både i Sverige och i andra länder visar alla liknande resultat att cirka 15 procent av alla undersökta kosttillskott innehåller dopingklassade substanser.

Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras av livsmedelslagen. Ansvarig myndighet är Livsmedelsverket men de utövar ingen aktiv kontroll. En del kommuner gör vissa stickprovskontroller i butiker som säljer kosttillskott.

Det en själv kan göra är att titta på innehållsförteckningen och se om substanserna som uppges på etiketten finns på WADA:s dopinglista. Det är dock inte alls säkert att innehållsförteckningen stämmer med det verkliga innehållet.

Många elitidrottare använder därför inte kosttillskott då de inte vill riskera att få i sig dopingklassade eller hälsovådliga substanser.

Läs mer om kosttillskott

Visa svar

Vem bestämmer vilka preparat som klassas som doping och hur görs det?

Från 1968 fram till 2003 var det Internationella Olympiska Kommittéens Medicinska kommission som beslutade om hur dopinglistan skulle se ut. Från och med år 2004 har World Anti-Doping Agency (WADA) tagit över ansvaret för dopinglistan. För att dopingklassas krävs att substansen eller metoden antingen är att betrakta som maskerande eller att den uppfyller två av följande tre kriterier; prestationsökande, hälsovådligt eller i strid mot "spirit of sport".

WADA:s listexpertgrupp tar varje år fram ett förslag till nästa års dopinglista. Förslaget cirkuleras till alla länder och idrotter som är anslutna till världsantidopingkoden. Listexpertgruppen beaktar därefter inkomna ändringsförslag och gör ett slutligt förslag till ny dopinglista som sedan formellt antas av WADA:s Executive Comittee. Den nya dopinglistan publiceras på hösten för att börja gälla från årsskiftet kommande år.

Visa svar

Vad är efedrin för något? Vad används det till? Finns det några bieffekter?

Efedrin är ett stimulantia som i Sverige förekommer som läkemedel i vissa hostmediciner, t.ex. Mollipect och Lepheton. Det förekommer också i vissa läkemedel mot illamående, te.x. Lergigan Comp. Det har också förekommit att oseriösa tillverkare av hälsokostprodukter "kryddat" sina produkter med efedrin och marknadsfört dem som ett fettförbrännande bantningsmedel, ofta i kombination med koffein för att öka ämnesomsättningen.

Vid större doser har efedrin en centralstimulerande effekt, det vill säga det påverkar det centrala nervsystemet i likhet med till exempel amfetamin eller kokain. Den huvudsakliga risken med efedrin och annan stimulantia är att den kan ge biverkningar i form av allvarlig hjärt- och kärlpåverkan, skakningar, svettningar, kräkningar oro och sömnsvårheter och kan vara beroendeframkallande. Man utvecklar också tolerans mot substansen, det vill säga efedrinets verkan avtar vid upprepad användning.

Efedrin har förekommit i styrketräningssammanhang för dess fettförbrännande och uppiggande egenskaper. Även i missbrukarkretsar kan efedrin förekomma. Efedrin är sedan 1/9 2005 läkemedelsklassat i Sverige vilket innebär att det är olagligt att sälja kosttillskott som innehåller efedrin. Efedrin får alltså endast finnas i registrerade läkemedel.

Visa svar

Räknas Ephedra som ett dopingpreparat?

Ja, den aktiva substansen i ephedra är efedrin, som är klassat som doping vid tävling.

Ephedra eller Ma Huang är från början använd som medicin för vanlig förkylning och feber. Den har varit flitigt använd i traditionell Kinesisk medicin i flera tusen år.

I hälsokostsammanhang förekommer ephedra som en energizer eller som bantningspreparat. Ephedra har samma sorts verkan som kroppens egna adrenalin eller den kemiske kusinen amfetamin. Vi avråder bestämt från att använda Ephedra eller andra tillskott som innehåller efedrin. Läs mer om efedrin. 

Visa svar

Vad är det för typ av biverkningar av EPO resp. NESP?

EPO (erythropoietin) och Aranesp/nesp (darbepoetin) är blodmediciner som används vid njursjukdomar och blodbrist (anemi). Hormonet bildar fler röda blodkroppar som transporterar syre. Den som är frisk och dopar sig med EPO riskerar högt blodtryck, blodproppar och hjärtsvikt orsakat av för hög andel röda blodkroppar.

Visa svar