Hem / Utbildning & Fakta / Covid-19 och antidoping

Covid-19 och antidoping


Vad ska idrottsutövare göra om de har symptom eller testad positiv för COVID-19? 

De utövare som vistelserapporterar uppmanas att i sin vistelserapport i ADAMS ange att de smittats eller att de misstänker att de smittats.

Visa svar

Behöver jag fortsatt lämna vistelserapportering/whereabouts?

Vistelserapportering gäller fortsatt för alla utövare och lag som ingår i vistelserapporteringssystemet.

Visa svar

Vilka försiktighetsåtgärder görs för tester som genomförs?

Följande försiktighetsåtgärder har vidtagits i samband med COVID-19 pandemin.

• Fysisk distansering, minst 2 meters avstånd.
• Dopingkontrollfunktionär med minsta symptom deltar ej vid dopingkontroller.
• Dopingkontrollfunktionärer använder munskydd och tillhandahåller och rekommenderar även munskydd till idrottsutövare.
• Munskydd är obligatoriskt om fysisk distansering ej kan hållas
• Ökad handtvätt/handdesinfektion.
• Ökad tillgång av handskar.

Visa svar

Kan jag vägra att låta mig testas?

Ingen kan tvinga dig att lämna ett begärt dopingprov. Men en vägran kommer att utredas och kan ytterst leda till en anmälan om förseelse mot dopingreglerna och bestraffas enligt antidopingreglementet.

Visa svar

Kan idrottsutövare bli testade? 

Idrottsutövare är testbara var som helst och när som helst. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens och svenska regeringens bestämmelser och tar utövares och våra dopingkontrollanters hälsa och säkerhet på största allvar. 

Visa svar

Behöver jag söka dispens (TUE) för medicinska sjukdomar som kräver behandling av dopingklassad substans eller metod?

Alla aktiva som är medlemmar i en idrottsförening är ålagda att följa dopingreglerna där dispensreglerna är en del av det. Ta reda på om din medicin är dopingklassad och i så fall om du omfattas av kravet att söka dispens i förväg eller omfattas av retroaktiv dispens. Vid akut insjuknande skall hälsan prioriteras, dispens kan sökas retroaktivt för akuta behandlingar som givits vid en sjukvårdsinrättning. 

Visa svar

Kommer planerade antidopingföreläsningar att bli av?

Alla fysiska utbildningar och mötesplatser påverkas just nu av coronaviruset. Det innebär att en utbildning eller mötesplats kan ställas in, flyttas till ett senare datum eller genomföras digitalt. Information om vad som gäller för en specifik utbildning eller mötesplats hittar du på respektive arrangörs webbplats. Om du redan är anmäld till utbildning eller möte kommer information direkt från arrangören om förutsättningarna ändras. 

Visa svar

Vad finns det för antidopingutbildning att använda nu?

E-utbildningen Ren Vinnare fungerar bra att genomföra för alla idrottsutövare och ledare. Den är gratis och speciellt framtagen till alla som omfattas av dopingreglerna. Utbildningen ger möjlighet att gå igenom de regler som du som är idrottare eller ledare är skyldig att känna till. Vaccinera klubben mot doping är också i full drift och fungerar som vanligt för alla idrottsföreningar som ett hjälpmedel att skapa en handlingsplan för både akuta och förebyggande antidopingåtgärder.

Visa svar