Hem / Förebyggande arbete

Förebyggande arbete

Vaccinera klubben för idrottsföreningar

Ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet bland föreningar är ”Vaccinera klubben mot doping”. Studera gärna upplägg och informationen i dokumentet Handledning för idrottsförening och i arbetsdokumentet Antidopingsnack som riktar sig till ledare.

Vaccinera klubben finns även specifikt anpassat för idrottsföreningar med gymverksamhet. 

Ren vinnare för tävlingsidrottare och tränare

Vi rekommenderar vår webbutbildning Ren Vinnare, som riktar sig till tävlingsidrottare och tränare. Den som är utsedd som ansvarig kontaktperson för utbildningen i förening eller SF bör själv genomgå utbildningen, så att denne har koll och kan svara på eventuella frågor. Som antidopingansvarig i SF kan du vid förfrågan tilldelas behörighet för sidan, så att du kan följa upp alla som har utfört utbildningen inom ert förbund. Meddela oss om en sådan behörighet är aktuell.

Som sakkunnig i RF-SISU distrikt eller kontaktperson för antidoping i ett Specialidrottsförbund förväntas du ha koll på utbildningsuppläggen för Ren Vinnare och Vaccinera klubben. 

Tillbaka till SF- och distriktssidorna