Hem / Utbildning

Utbildning

Grundkurs i antidoping

Vi erbjuder årligen en grundkurs i antidoping. Oavsett tidigare erfarenhet är denna kurs obligatorisk för nya kontaktpersoner inom distrikt och SF. Specialidrottsförbund kan även anmäla andra personer till kursen som kommer i kontakt med dopingfrågan, till exempel landslags-tränare/ledare eller förtroendevalda. Kursen brukar genomföras under senhösten varje år.

Årets grundkurs i antidoping hölls digitalt 17 nov 2021. 

Se presentationerna här

Fortbildning

En gång om året samlas distriktens och SF:s sakkunniga inom antidoping för att uppdatera och samordna det förebyggande arbetet. Under delar av konferensen delas SF och distrikt upp för att bättre anpassa utbildningen efter funktion. Antidopingkonferensen fungerar som fortbildning och hålls vanligtvis i Stockholm. Fortbildningen är obligatorisk och viktig att närvara vid. Att representanter från alla distrikt deltar är en förutsättning för att fortbildning och kunskapsutbyte ska kunna fungera. 

Senaste fortbildningen för SF:s sakkunniga inom antidoping hölls den 11 nov 2021.

Presentationerna finns här

Utbildning till dopingkontrollfunktionär för dig som arbetar i distrikt

Om möjlighet finns bör antidopingansvarig någon gång medverka när dopingkontroll sker i distriktet. Detta för att få en djupare kunskap om hur dopingkontrollarbetet går till i verkligheten. Den som är särskilt intresserad har dessutom möjlighet att utbilda sig till dopingkontrollfunktionär (DKF) och fortlöpande delta i Antidoping Sveriges kontrollverksamhet. Ta kontakt med oss och gör en intresseanmälan. 

Utbildningar via WADA

WADA erbjuder många olika verktyg för att utbilda sig och för att jobba mer med det förebyggande arbete. Det finns verktyg för tränare, lärare, idrottsföräldrar och idrottsfysiologer. WADA har också tagit fram två dataspel och kortspel för den yngre målgruppen. 

Till WADA:s utbildningar