Antidopingkonferensen 4 februari distrikt


Dokumentation från konferens 2020-02-04 för sakkunniga kontaktpersoner inom SF och RF-SISU distrikt.

Program och deltagarlista

 

Visade bildspel:

Förmiddag, gemensamt SF och Distrikt

Nuläget inom Svensk Antidoping

SF Antidopingprogram och utbildningsstandard

Könsidentitet i relation till idrott. 

Nya världsantidopingkoden

Eftermiddag (endast RF-SISU distrikt)

Utbildningsnyheter

Nya distriktsprofilen och Svensk Antidoping

Förebyggande kontrollerna

Utredningsarbete i samverkan med distrikt

Uppdaterad: 11 FEB 2020 16:12