Hem / SF och RF/SISU distrikt

SF och RF/SISU distrikt

Vi vill hjälpa till att skapa förutsättningar för specialidrottsförbunden (SF) och RF/SISU distrikten att bedriva ett bra antidopingarbete och har därför tagit fram olika hjälpmedel. Vi bidrar också gärna med rådgivning både vid konkreta situationer och planering.

För dig som arbetar på ett SF

Genom att läsa ”Vägledning för SF:s antidopingarbete” kan du få en tydlig bild av vad som förväntas av den som är antidopingansvarig och ditt förbund på det här området. Vägledningen kommer att uppdateras under 2021 enligt nyordningen med Antidoping Sverige som ny ansvarig NADO.

En viktig grundsten i SF:s arbete är att det finns ett relevant antidopingprogram som kan omsättas i konkreta åtgärder. Skriften ”Råd och instruktioner för SF:s antidopingprogram” beskriver vad ett program ska innehålla och hur det kan användas. Skriften om antidopingprogram kommer att uppdateras under 2021 enligt nyordningen med Antidoping Sverige som ny ansvarig NADO.

För dig som arbetar i ett RF-SISU distrikt

Övergripande beskrivs distriktens ansvar i RF:s dokument Distriktens Basverksamhet.

En förtydligande vägledning om vad distriktens antidopingarbete består av följer här.

Distriktens strategi inom antidoping 

 • Stimulera och utveckla det förebyggande antidopingarbetet.
 • Påverka omvärldens attityder till och kunskap om dopingproblemet och antidopingarbetet.
 • Strategiskt verka mot spridning och bruk av dopingmedel.

För att kunna följa ovan strategi ska distrikten:

 • Utse tjänsteman att ansvara för antidopingområdet.
 • Ha med antidoping i distriktets verksamhetsplan.
 • Omnämna utförda insatser i verksamhetsberättelsen.

 Distrikten bör utse en styrelseledamot med ansvar för frågan.

Distriktens uppgifter

Idrottspolitiskt samverka förebyggande

 • Ingå i samverkansgrupp om sådan finns.
 • Ha dialog med kommunala antidopingprojekt.

Förebyggande dopingkontroller

 • Upprätta en regional dopingkontrollplan för A-kontrollerna enligt Antidoping Sveriges riktlinjer

Distriktets lokala behov får påverka den regionala planen. Dopingkontrollplanen ska skickas in till Antidoping Sverige i december varje år och gäller för kommande år.

Information och utbildning

 • Rikta förebyggande utbildnings- och informationsinsatser till:
 • Tränare/ledare
 • Idrottsföreningar (Vaccinera klubben mot doping)
 • IF med gymanläggningar (Vaccinera klubben gym)
 • Idrottsgymnasier RIG och NIU

Vaccinera klubben och Antidopingsnack ska användas.
Riskerna med bruk av kosttillskott ska uppmärksammas.
E-utbildningen Ren Vinnare ska marknadsföras.