Hem / Regler & Bestraffning / Internationella regler

Internationella regler

Den internationella Världsantidopingbyrån, WADA, fastställer det internationella regelverk som gäller för idrottsutövare världen över.

Regelverket för antidoping betecknas World Anti-doping Program ("WADP") och innefattar regler, riktlinjer och tekniska dokument som säkrar harmonisering av de nationella och internationella antidopingprogrammen. De mest väsentliga reglerna som tillhör WADP är Världsantidopingkoden samt de Internationella Standarderna.

Världsantidopingkoden

Världsantidopingkoden har upprättats av WADA och är det överordnade antidopingreglementet. För Sverige har Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Paralympiska Kommitté samt Sveriges Olympiska Kommitté accepterat Världsantidopingkoden, vilket innebär en skyldighet att implementera och uppfylla dess bestämmelser.

I november 2019 antogs en reviderad Världsantidopingkod på WADA:s konferens i Katowice i Polen.

Läs nya Världsantidopingkoden 2021 (började gälla 1 januari 2021)

Internationella Standarder 

Världsantidopingkoden kompletteras av åtta obligatoriska internationella standarder som ingående beskriver hur antidopingarbetet ska genomföras. 

De åtta internationella standarderna omfattar:

Dopinglistan (uppdateras årligen)
Dopingkontroll och utredning
Medicinsk dispens
Skydd av privatliv och personuppgifter
Internationell standard för laboratorier
Efterlevnad av Världsantidopingkodens krav 
Resultathantering
Utbildning

Dopinglistan, Föreskrift för medicinsk dispens och Föreskrift för resultathantering finns i svensk översättning. Vid konflikt med den engelska versionen och den svenska versionen så har den engelska versionen företräde. Övriga internationella standarder är ovan länkade till de engelska versionerna på WADA:s hemsida.

WADA har skapat en särskild handledning för idrottsutövare i syfte att förklara vad de olika reglerna i Världsantidopingkoden innebär. Här hittar ni en kortfattad genomgång av några av de viktigaste reglerna: www.wada-ama.org/en/athletes-support-personnel.

UNESCO:s konvention om doping inom idrotten

UNESCO:s konvention mot doping inom idrotten förpliktigar länders regeringar att bekämpa doping. Sverige har anslutit sig och ratificerat konventionen och accepterar därmed Världsantidopingkoden och de internationella standarderna.  

Läs UNESCO:s konvention om doping inom idrotten