Hem / Regler & Bestraffning / Det svenska antidopingreglementet

Nationella regler

Idrottens Antidopingreglemente (IDR)

IDR är baserad på Världsantidopingkodens "Model Rules for National Anti-Doping Organizations". IDR syftar till att upprätthålla globala och harmoniserade antidopingprinciper. Reglerna i IDR särskiljs från straff- och civilrättsliga lagar och avsikten är inte att reglerna i reglementet ska villkoras eller begränsas av nationella straff- och civilprocessuella principer. 

Med anledning av att Världsantidopingbyrån (WADA) genomfört en revidering av Världsantidopingkoden så har IDR uppdaterats med motsvarande ändringar. Tidigare revideringar implementerades 2009 och 2015. Den nya versionen av IDR började gälla den 1 januari 2021. 

De stora ändringarna är sammanfattade här.

Läs Idrottens Antidopingreglemente.

Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar

Alla idrottsutövare, idrottsföreningar samt specialidrottsförbund i Sverige har att följa de regler som framgår av RF:s stadgar. Se sidan Doping i RF:s stadgar för ytterligare information. 

RF:s stadgar

Föreskrift för nationell antidopingverksamhet

Föreskrift för nationell antidopingverksamhet utgör ett komplement till IDR samt de internationella standarderna. Föreskriften reglerar bl.a. vistelserapporteringskrav för idrottsutövare och föreningar som ingår i den nationella kontrollpoolen. En ny version av föreskriften började gälla 1 januari 2021 och återfinns här: 

Läs Nationell föreskrift för antidopingverksamheten

Anvisningar

ADSE har utfärdat anvisningar för idrottsutövare och föreningar (och IdrottsAB) som ingår i den nationella kontrollpoolen.