Hem / Regler & Bestraffning / Bestraffning

Bestraffning

Antidoping Sverige (nedan ADSE) utreder och anmäler misstänkta förseelser mot dopingreglerna i enlighet med Idrottens Antidopingreglemente (IDR) och Föreskrift för resultathantering. Idrottsutövare eller annan person* som bryter mot dopingreglerna kan bestraffas enligt IDR.  

ADSE utreder och anmäler även i tillämpliga fall ärenden enligt Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar (se fliken Doping i RF:s stadgar). 

*t.ex.  tränare, manager, lagledare, funktionär, läkare eller en idrottsförening

Dopingnämnden fattar beslut om bestraffning i dopingärenden som första prövningsinstans och Riksidrottsnämnden som överklaganinstans. I vissa fall kan Riksidrottsnämndens beslut överklagas till Idrottens internationella skiljedomstol, CAS.

Bestraffningsbeslut ska kungöras i RF:s officiella kungörelseorgan som är idrottenskungorelser.se. Undantagna från offentlig publicering är idrottsutövare på motionsnivå samt underåriga. 

Gå till listan

Förenklat bestraffningsförfarande hos Antidoping Sverige 

En idrottsutövare eller annan person som påstås ha begått en dopingförseelse kan välja att avstå prövning hos RF:s bestraffningsorgan och godkänna de konsekvenser som ADSE föreslagitEtt sådant beslut får inte överklagas av den bestraffade.  

I de fall ADSE förelägger en idrottsutövare eller annan person om bestraffning och personen inte inom angiven tidsfrist bestrider förseelsen så anses hen ha avstått från prövning hos bestraffningsorgan, erkänt förseelsen och accepterat konsekvenserna. ADSE kommer i de fallen utfärda ett beslut. 

I vissa fall kan RIN:s beslut överklagas till Court of Arbitration for Sport (CAS) som är idrottens internationella skiljedomstol.

Läs mer om bestraffningsreglerna i Idrottens Antidopingreglemente.

Läs mer om idrottens bestraffningsorgan.

Kontakta This is a mailto link vid frågor om resultathantering.