Hem / Regler & Bestraffning

Regler & Bestraffning

Världsantidopingkoden tillsammans med ett antal internationella standarder är de globala regelverk som gäller inom idrotten. Den svenska översättningen av Världsantidopingkoden återfinns i Idrottens Antidopingreglemente. Alla länder och idrotter som anslutit sig till Världsantidopingkoden, däribland Sverige, måste implementera och fullgöra de krav som där ställs.

Här kan du läsa om