Hem / Dopinglistan & Läkemedelssök / Medicinsk dispens / Astma och kortisonbehandling

Information om särskild diagnos eller behandling

Viss typ av behandling får vi särskilt många frågor om. Här nedan tydliggörs vad som gäller för astma och kortisonbehandling 

Astma 

Tillåtet 

För följande beta-2-stimulerare i angivna doser/koncentrationer krävs ingen medicinsk dispens: 
 
Salbutamol 
Max 1600 mikrogram under 24 timmar, ej överstigande 800 mikrogram under en 12-timmars period. 
Exempel på inhalationspreparat som innehåller salbutamol är AiromirBuventolCombivent och Ventoline. 

Formoterol 
Max 54 mikrogram under 24 timmar. 
Exempel på inhalationspreparat som innehåller formoterol är Oxis, SymbicortInnovair och Bufomix. 

Salmeterol 
Max 200 mikrogram under 24 timmar. 
Exempel på inhalationspreparat som innehåller salmeterol är Seretide och Serevent. 

Vilanterol
Max 24 mikrogram vilanterol under 24 timmar.   

Inhalerad kortison (till exempel PulmicortGiona och Flutide) är inte dopingklassatLäs mer om kortison nedan.  

Vid användning tillsammans med diuretika eller annan maskerande substans, är dock alla beta-2-stimulerare helt förbjudna, såväl i samband med tävling som utanför tävling. 

Förbjudet 

Övriga beta-2-stimulerare i inhalationsform (till exempel Bricanyl) liksom alla beta-2-stimulerare i andra beredningsformer är förbjudna.  

För alla beta-2-stimulerare är preparatet helt förbjudet tillsammans med diuretika eller annan maskerande substans, såväl i samband med tävling som utanför tävling. 

Här kan du ta reda på huruvida du måste söka medicinsk dispens i förhand eller om den kan sökas i efterhand.  

Behöver du ansöka om medicinsk dispens för beta-2-stimulerare?
Säkerställ först om du behöver söka i förhand eller eventuellt i efterhand enligt ovan länk. För dig som behöver ansöka om medicinsk dispens för beta-2-stimulerare finns en checklista. Läs igenom checklistan och försäkra att ansökan är komplett ifylld innan du skickar in den. 

Kortison 

Observera nya regler kring kortison (glukokokortikoider) från och med 1 januari 2022! Läs längst ner.

Förbjudet
 

Kortison (glukokortikoider) är förbjudet i samband med tävling när det administreras: 

oralt (genom munnen i form av tabletter eller lösning) 

rektalt (via ändtarmen) 

intravenöst eller  

intramuskulärt  

Tillåtet 

Förbudet omfattar inte kortison som tas lokalt i form av inhalationer eller injektioner intraartikulärtperiartikulärtperitendinöstepiduralt eller intradermalt (i och kring leder och senor, intill ryggmärgen eller i huden).  
 
Övriga lokala kortisonberedningar för användning på hud (inklusive metoder som ökar genomsläppligheten i huden), i öra, näsa, munhåla, på tandkött, för ögonbehandling eller kring ändtarmsöppning är inte heller förbjudna. 

Nya regler från årskiftet

Från och med 1 januari 2022 ändras sektion S9 i WADAS dopinglista gällande glukokortikoider.

Alla typer av injicerade glukokortikoider blir då förbjudna på tävling. Oral och rektal användning av glukokortikoider är fortsatt förbjudna på tävling, precis som tidigare. Utövare kommer att behöva ansöka om medicinsk dispens för all användning av glukokortikoider om de tas inom en viss tid från tävlingsdagens början. 

Klicka på länken för att läsa mer om förändringen i WADAS dopinglista och en tabell med ”wash-out” perioder för olika preparat.

Kortisonkrämer och inhalerade kortisonpreparat kommer fortsatt att vara tillåtna både under träning och tävling, även efter årsskiftet.