Denna sida är inte längre i bruk. Istället hänvisar vi till


http://www.rf.se/Antidoping/Dispens/Dispensindelning/nationellhogellerovrigidrottsutovare/