Hem / Kontrollverksamhet / Vistelserapportering / Vistelserapportering lag

Vistelserapportering för lag och IdrottsAB

Antidoping Sverige har infört vistelserapportering för föreningar med elitlag i aktuella serier. Det är föreningen som bär ansvar för att vistelserapportera när och var laget tränar eller har andra regelbundna samlingar, förutom matcher. De inrapporterade uppgifterna är avgörande för planering och genomförande av oanmälda dopingkontroller. Detta gäller också för Idrotts AB.

Föreningar som berörs av kravet på vistelserapportering informeras av Antidoping Sverige. Rapporteringen sker i ett webbaserat rapporteringssystem, som kallas för LARS (Lagens Administrativa Rapporteringssystem).

En förening som upprepat missköter sin vistelserapportering eller inte befinner sig på angiven tid och/eller plats kommer bli utredd av Antidoping Sverige. Föreningen kan dömas till tillrättavisning eller böter.

I kontrollpoolen för lag (och IdrottsAB) ingår 63 lag i 6 idrotter (2022), vilket omfattar omkring 1300 idrottsutövare. Nedanstående lista visar vilka föreningar som vistelserapporterar vid angivet datum. Observera att ändringar i listan kan vara gjorda efter detta datum.

Lista över idrottsföreningar och lag som vistelserapporterar.

Kriterierna för kontrollpoolerna definieras här. 

Information till föreningar som vistelserapporterar

Föreningar som berörs av kravet på vistelserapportering kommer att informeras av oss. Kravet på att lämna vistelserapport kvarstår tills dess att vi skriftligen meddelar att föreningen/laget inte längre omfattas av kravet. 

Informationsfolder om vistelserapportering för idrottsförening och IdrottsAB (PDF)

Anvisningar för vistelserapportering för lag (PDF)

Här loggar du in i LARS

Väl inloggad i LARS finns informationsfoldrar samt en teknisk manual.

Föreningar som upplever problem med inloggning, tekniska bekymmer eller allmänna frågor kring LARS kan kontakta oss via 08-586 260 20 eller This is a mailto link.