Hem / Kontrollverksamhet / Vistelserapportering / Kollektiv rapportering

Kollektiv rapportering

Antidoping Sverige har beslutat att införa kollektiv rapportering för föreningar med elitlag i aktuella serier. Det är föreningen som bär ansvar för att rapportera när och var laget tränar eller har andra regelbundna samlingar, förutom matcher. De inrapporterade uppgifterna är avgörande för planering och genomförande av oannonserade dopingkontroller. Detta gäller också för Idrotts AB.

Föreningar som berörs av kravet på vistelserapportering informeras av Antidoping Sverige. Rapporteringen sker i ett webbaserat rapporteringssystem, som kallas för LARS (Lagens Administrativa Rapporteringssystem).

En förening som upprepat missköter sin rapportering eller inte befinner sig på rapporterad tid och/eller plats kan anmälas till bestraffning. Föreningen kan dömas till tillrättavisning eller böter.

I den kollektiva kontrollpoolen ingår 59 lag i 5 idrotter, vilket omfattar omkring 1000 spelare. Nedanstående lista visar vilka föreningar som vistelserapporterar kollektivt vid angivet datum. Observera att ändringar i listan kan vara gjorda efter detta datum.

Här finns en lista över den kollektiva kontrollpoolen.

Kriterierna för kontrollpoolerna definieras här. 

Information till rapporteringsskyldiga föreningar

Föreningar som berörs av kravet på vistelserapportering kommer att informeras av oss. Kravet på att lämna föreningsrapport kvarstår tills dess att vi skriftligen meddelar att föreningen/laget avförts. 

Här loggar du in i LARS

Anvisningar för kollektiv vistelserapportering (Under uppdatering)

Frågor och svar om den kollektiva vistelserapporteringen Under uppdatering)

Väl inloggad i LARS finns informationsfoldrar samt en teknisk manual.

Föreningar som upplever problem med inloggning, tekniska bekymmer eller allmänna frågor kring LARS kan kontakta oss på tfn 08-699 60 00 eller This is a mailto link.