Hem / Kontrollverksamhet / Vistelserapportering / Individuell vistelserapportering

Individuell vistelserapportering

Kravet på vistelserapportering finns för att stärka antidopingarbetet, bland annat genom att möjliggöra oannonserade kontroller. Dopingfallutredningar har påvisat att manipulering och bristfälliga vistelserapporter har förekommit i samband med doping. Att sköta sin vistelserapportering och därmed finnas tillgänglig för dopingkontroll är därför något av det bästa en elitidrottare kan göra för att bidra i antidopingarbetet.

Vilka individer ska vistelserapportera?

Vistelserapporter lämnas av ett begränsat antal elitidrottsutövare världen över. Varje internationellt specialidrottsförbund och land ska fastställa kriterier för vilka utövare som ska ingå i respektive kontrollpool. Antidoping Sverige beslutar vilka som ska ingå i de två svenska dopingkontrollpoolerna. Det görs regelbundet efter samråd med de nationella och internationella specialidrottsförbunden. Individer kan flyttas om i de olika poolerna beroende på tävlingsnivå eller annan anledning. 

Antidoping Sverige (ADSE) har två olika vistelserapporteringsgrupper för individuell vistelserapportering, Kontrollpool och Registrerad kontrollpool. Det som skiljer grupperna är skillnad i vistelserapporteringskrav. 

Kriterier för den svenska kontrollpoolen

Idrotter i de svenska kontrollpoolerna

Kravet på vistelserapportering ställs i de globala reglerna i Världsantidopingkoden och den Internationella standarden för dopingkontroll och utredning. Kravet framgår även i de nationella reglerna, Idrottens antidopingreglemente.

I denna tabell syns en sammanfattning av den information som idrottsutövare i de svenska kontrollpoolerna måste delge. 

Hur går den individuella vistelserapporteringen till?

Idrottsutövare som ska vistelserapportera informeras skriftligen. Det är idrottaren som personligen bär ansvaret för att rapportera när och var man kan anträffas utanför tävlingsperioden.

Idrottsutövaren placeras i den svenska kontrollpool som ADSE i samråd med SF bedömer motsvarar dess tävlingsnivå. En idrottsutövare kan flyttas emellan de svenska kontrollpoolerna som utgörs av Registrerad kontrollpool och Kontrollpool. Det är kontrollpoolen som avgör vilka vistelserapporteringskrav som ställs på idrottsutövaren. 

Vistelserapporteringen sker digitalt via ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) som är ett system framtaget av WADA och som används globalt.

Det är alltid idrottsutövaren som är ansvarig för att rapporten skickas in i tid och ständigt är uppdaterad. Idrottsutövare i den Registrerade kontrollpoolen som missköter sin rapportering eller inte befinner sig på rapporterad plats under vald 60 minutersperiod kan anmälas till bestraffning.

Information till prioriterade idrottsutövare

Här kommer särskild information till den svenska individuella dopingkontrollpoolen.

Anvisningar för individuell vistelserapportering i Registrerad kontrollpool 

Anvisningar för individuell vistelserapportering för Kontrollpool 

Information om behandling av personuppgifter för dig i den registrerade svenska kontrollpoolen

Information om behandling av personuppgifter för dig i den svenska kontrollpoolen

Här loggar du in i ADAMS

ADAMS användarmanual 

Avsluta din vistelserapportering - information

Har du som vistelserapporterar frågor relaterat till din vistelserapportering? Behöver du guidning? Kontakta oss på This is a mailto link.