Molly och sökhundsverksamheten

Inom Antidoping Sverige finns sedan några år tillbaka en sökhundsverksamhet. Syftet med sökhundsverksamheten är att förbereda, underhålla och vidareutveckla ett väl fungerande detektionsverktyg i form av ett sökhundekipage.

Molly är en 8-årig Springer spanieln och hon tillsammans med en hundförare, tillika dopingkontrollfunktionär, utgör ett sökhundsekipage som används för att upptäcka specifika dopingsubstanser som är förbjudna enligt WADA:s dopinglista.

Så fungerar det i praktiken

Om Molly på ett uppdrag gör en markering försöker vi identifiera vem som är ägare till föremålet som hunden markerade. Vi tar hjälp av Molly för att spåra ämnen i väskor, skåp, på utrustning och i själva träningsmiljön. Mollys sökningar används sedan för att förfina våra urval av idrottsutövare i dopingkontrollprocessen.

Molly nosar på gym2.jpg

Molly skapar mycket uppmärksamhet och intresse, både från idrottsrörelsen och media. Många kommer fram för att prata, tipsa och ställa frågor om antidopingarbetet och det har producerats videoreportage och tidningsartiklar i både svenska och utländska medier. Molly har ett Instagramkonto (#dopinghundenmolly) och bilder både från uppdrag och i vardagen läggs upp frekvent.

Kontakt

Om du har frågor om vår sökhundsverksamhet går det bra att kontakta Underrättelse och Utredning.