Hem / Kontrollverksamhet

Kontrollverksamhet

Det är oerhört viktigt att både idrottare och ledare förstår sina rättigheter och skyldigheter vid en dopingkontroll och att de förstår följderna av sitt agerande. Kontrollverksamheten är noggrant reglerad i Världsantidopingkoden och WADA:s internationella standard för dopingkontroll och utredning.

Här kan du läsa om