Röd-Gröna Listan

Här kan du kontrollera om ett läkmedel omfattas av dopingreglerna eller inte.
Förteckningen omfattar enbart läkemedel godkända i Sverige för humant bruk.

Sök läkemedel
Ange läkemedlets namn med en eller flera bokstäver:
Preparat:Nebido
Dopingklass:Substanser med anabol effekt
Förbud:Detta preparat är förbjudet, såväl i samband med tävling som utanför tävling.
Dispens:Om alternativa behandlingsformer saknas finns möjlighet till dispens.
Mer information om förutsättningarna för dispens hittar du här
Övrigt: Kom ihåg att uppgifter om samtliga intagna läkemedel och kosttillskott under de senaste sju dagarna, i händelse av en svensk dopingkontroll, ska lämnas till ansvarig kontrollfunktionär.
I internationella sammanhang kan det aktuella internationella idrottsförbundet ha andra regler för hur denna rapportering ska ske.